Rätt Bett AB 

+46733-588519

Att tänka på inför besöket

För att skapa en så bra arbetsmiljö för mig som möjligt finns vissa saker som kan vara på att tänka på inför besöket så att allt går så smidigt som möjligt.

  • Se alltid att hästen redan är inne i stallet vid ankomst och att huvud och mule är rengjord.

  • Inför besöket ska hästen vara försedd med grimma och gärna stå inne i sin box.  

  • Det är till stor fördel att någon som känner och kan hantera hästen finns på plats även om jag oftast vill arbeta med hästen själv inne i boxen.  Detta för både hästens, min och medhjälparnas säkerhet. Jag ställer alltid en hel del frågor om hästens välmående, sjukdomshistoria, beteende etc. inför den kommande behandlingen, därför bör ägaren eller ombud för denne finnas till hands för att kunna informera om eventuella problem och sjukdomar. 

  • Förbered gärna med en hink varmvatten om det inte redan finns varmvatten tillgängligt inne i stallet.

  • Om din häst har mycket energi kan det med fördel vara bra om hästen är motionerad innan besöket så att den är så harmonisk som möjligt. 

  • Tänk på att det är viktigt med en så säker arbetsmiljö som möjligt, se därför till att platsen jag arbetar på är så lugn som det går. Jag arbetar helst inne i hästens egna box där den känner sig trygg. 

  • Om hästen har feber eller uppvisar symptom på annan sjukdom, meddela mig detta i förväg.