Tandvård

Varför skall din häst få regelbundna tandkontroller?

Hästens tänder växer ett par millimeter per år, samtidigt som hästen själv slipar ner dem ett par mm/år då den tuggar. Många hästar tuggar tyvärr inte med hela tandytan utan vassa kanter bildas vilket kan bli mycket obehagligt för hästen, speciellt vid ridning.

 

Förr åt hästen helt annat foder än dagens hästar som får ett mycket finare foder och som också ofta är pelleterat. Hästar i det fria betar cirka 18 timmar/dygn vilket våra ridhästar sällan har möjlighet till. De tuggar kanske 5-10 timmar/dygn. 

Unghästar får allteftersom de växer fler tänder och byter ut sina mjölktänder till permanenta i olika faser. I vissa fall kan det bli så att någon tand kommer upp senare än normalt och får då sämre plats vilket gör tandraderna ojämna. Hästen kommer då inte heller att slipa sina tänder jämt. Detta måste ses över och om det korrigeras rätt då hästen är ung kan även mycket ojämna tandrader bli fina.

Det är dock väldigt viktigt att man inte raspar av tändernas tuggytor i onödan. De ska vara räfflade så de kan skära av fodret.

Ett annat vanligt problem är hakar på tänderna. De uppstår oftast av att hästen har ett överbett (alternativ underbett som är något ovanligare). Den övre tandraden möter inte den undre hela vägen och de tänder som inte har någon mötande tand slipas inte ner naturligt och får då hakar.

En häst med mycket överbett kan även behöva nedtagning/linjering av framtänderna, vilket görs med slipmaskin då de är väldigt hårda.

 

Några vanliga bettfel:

 

 

 

Rostrala Hakar Kaudala Hakar Överbett Vågbett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ofta?

Unghästar behöver kontrolleras var 6:e månad då de mellan 2,5-4,5 års ålder byter ut all sina 24 mjölktänder och dessutom får fler kindtänder (molarer). Tänderna växer som mest på yngre hästar och slits mer därför att de är mjukare. Det gör tänderna vassa snabbare.

Hästar över 6 år bör kontrolleras var 10:de månad (eller tätare om de har överbett eller andra problem).

Är hästen över 14 år och har bra tänder kan det räcka med en årlig kontroll.

 

 

BRA HÄSTTANDVÅRD GER:

 

Hästar som bättre tillgodogör sig fodret.

Lägre foder kostnader.

Mindre risk för kolik.

Mjukare mun, mindre spänningar då hästen rids/körs.

Högre ridbarhet.

Möjlighet att använda nosgrimma utan att hästen får sår på insidan av kinderna.

Mer välmående och hållbarare häst.

En glad och välmående häst prestrerar bättre!

 

 

Hästens välmående förutsätter en bra och regelbunden tandvård. Att raspa tänder är bara en liten aspekt av tandvården. Jag utför fullständiga munhåleundersökningar och korrigerar vid behov. Med en modern utrustning, vilket bland annat inkluderar en tandslip, kan exempelvis hakar och vassa kanter åtgärdas med mycket stor precision.

 

 

 

 

Rätt Bett AB

Heljesvägen 1 43736 LINDOME

0733-588519 Matilda@rattbett.se